BLOG

Faaliyet Alanları

Kapat Önceki Sonraki

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

Ofisimiz, deneyimli avukatları ile ulusal ve uluslararası şirketlere hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda şirket kuruluşu, şube ve irtibat bürosu kuruluşu, sermaye artırımı, hisse devri, birleşme-devralma- bölünme dahil pek çok farklı konuda hizmet vermekteyiz.

Ticari hayatın vazgeçilmezi olan sözleşmelerin hazırlanması ile sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlık ve dava süreçleri alanında uzman avukatlarımız tarafından yürütülmektedir.

Çakırel Avukatlık Ortaklığı olarak globalleşen ticaret hayatı doğrultusunda yurtdışında şirket kurulumu ile uluslararası uyuşmazlıklarda tahkim sürecinin yürütülmesi konularında hizmet vermekteyiz.

SÖZLEŞME VE TAZMİNAT HUKUKU

Deneyimli ekibimizle sözleşme öncesi sorumluluk, sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşme sonrası etkileri de dahil olmak üzere sözleşme hukukuna istinaden hukuki yardım sunmaktayız.

Uzman avukatlarımız tarafındansözleşmelerin ifası, kira, alım-satım sözleşmeleri başta olmak üzere sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların giderilmesine ilişkin konularda hukuki hizmet sunulmaktadır.

Maddi ve manevi tazminat başta olmak üzere her türlü haksız fiil neticesinde uğranılan zarar ile destekten yoksun kalma zararının tazmini hususu da deneyimli ofisimizin faaliyet alanındadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Uzman avukatlarımız ile iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında danışmanlık, dava ve eğitim hizmeti sunmaktayız.

İş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri, alt işverenlik (taşeron) sözleşmeleri, geçici iş ilişkisi, çalışanların devri ve işyerinin devri gibi çeşitli konularda sözleşme hazırlanması ve sonradan ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde gerekli hukuki hizmet deneyimli avukatlarımızca sunulmaktadır.

Ofisimiz ayrıca işe iade, işçi hakları ve alacakları, iş kazalarından kaynaklanan tazminat ve ceza davaları ile iş sözleşmesinden doğan çeşitli uyuşmazlıklarda dava süreçlerini yürütmektedir.

Sosyal güvenlik hukuku alanında da çalışmaları bulunan Ofisimiz hizmet tespiti, rücu davaları ve idari para cezalarında avukatlık hizmeti vermektedir.

TAŞIMACILIK VE SİGORTA HUKUKU

Ofisimiz ulusal ve uluslararası boyutta karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığında taraflar arasında sözleşme kurulması ile sonradan oluşan uyuşmazlıklarda dava ve cebri icra süreçlerinin yürütülmesi konularında hizmet vermektedir.

Avukatlarımız ayrıca sigorta hukuku alanında sigorta sözleşmelerinin hazırlanması konusunda danışmanlık vermekte ve sigorta şirketlerine, sigortalı ve diğer lehtarlara sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar ve rücu işlemlerinde dava, tahkim ve diğer hukuki hizmetleri sunmaktadır.

AİLE HUKUKU

Çakırel Avukatlık Ortaklığı olarak; özellikle çekişmeli boşanma davaları başta olmak üzere anlaşmalı boşanma, nafakanın kurulması, arttırılması veya kaldırılması, tazminat, mal rejimi, velayetin değiştirilmesi, Ailenin Korunması ve Kadına şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde verilecek olan uzaklaştırma ve tedbir kararları ile yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararların tanıma ve tenfizi, soy bağının tespiti, ve evlat edinilmesi gibi uyuşmazlıkların çözümünde avukatlık hizmeti sunmaktayız.

CEZA HUKUKU

Ofisimiz, toplum tarafından da hassasiyetle takip edilen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarında sanık müdafiliği yapmamayı kendisine ilke olarak edinmiştir.

Belirtmiş olduğumuzbu suçlar dışındaki ceza hukuku alanına giren her türlü suçlarda askeri ceza mahkemeleri de dahil olmak üzere gerek savcılık ve gerek ceza mahkemeleri aşamalarında hukuki yardım hizmeti deneyimli ekibimiz tarafından sunulmaktadır.

İDARE VE VERGİ HUKUKU

Çakırel Avukatlık Ortalığı olarak; başta memur hukuku ile askeri idare hukuku olmak üzere; idare ve vergi kurumlarınca düzenlenmiş olan tüm iş ve eylemler neticesinde, dava öncesi idareye başvuru ve dava aşamalarında başarılı ekibimizle hukuki yardım sunmaktayız.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Deneyimli avukatlarımızca tapu iptali ve tescil davaları ile ipotek kurulması ve kaldırılması, kamulaştırma, ortaklığın giderilmesi, şufa (önalım), davalarına ilişkin olarak hukuki hizmet sunulmaktadır.

Günümüzde önemli bir yer kaplayan ve uygulama safhasında bir çok sorunla karşılaşılan taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin kurulması, sözleşmelerin ifası ile kentsel dönüşüm çalışmaları neticesinde oluşacak uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların çözümü konusunda deneyimli ekibimiz tarafından hukuki yardım sağlanmaktadır.

İNSAN HAKLARI

Hukukun temeli sayılan insan hakları konusunda Çakırel Avukatlık Ortaklığı olarak özel önem göstermekteyiz.

İnsan hakları ihlallerinin giderilmesinde aktif çalışmalarda bulunan avukatlarımız Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru sürecinde müvekkillerimize hizmet vermektedir.

MAHKEME DIŞI ÇÖZÜMLER

Çakırel Avukatlık Ortaklığı danışmanlık ve dava sürecinde verdiği hizmetlerin yanı sıra uyuşmazlıkların çözümü için farklı oluşum süreçlerini de aktif şekilde yürütmektedir.

Bu kapsamda ulusal ve uluslararası tahkim ve hakem heyeti süreçlerinin yürütülmesi ile arabuluculuk faaliyetlerinde müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

EKİBİMİZ

Kapat Önceki Sonraki

AV. ALİ SEYDİ ÇAKIREL

Eğitim ve faaliyetler :
1986 - Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
1978 - Lisans Şişli Siyasal Bilimler Yüksekokulu,
1994-1998 Aydınlar Ocağı başkanlığı,
Köşe yazarlığı- Bursa Şehir ve Bursa Sancak Gazeteleri
Televizyon programı- Bursa Tv Doğru Yorum Programı
Yabancı dil: İngilizce
E-Posta adresi: ali@cakirellaw.com

AV. MELİH SANAN

Eğitim ve faaliyetler :
2012 - Lisans İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,
2014 - Yüksek Lisans İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal bilimler enstitüsü
Yabancı dil: İngilizce
E-Posta adresi: msanan@cakirellaw.com

AV. AYBÜKE ÇAKIREL

Eğitim ve faaliyetler :
2013 – Lisans- İstanbul Bilgi Üniversitesi,Hukuk Fakültesi (Onur Belgesi ile)
Devam Etmekte – Yüksek Lisans – UludağÜniversitesi, SosyalBilimlerEnstitüsü, Özel Hukuk
2012 – İnsa Hakları Sertifika Programı -Europa- UniversitatViadrina Frankfurt (Oder)
Yabancı dil: İngilizce, Fransızca
E-Posta adresi: acakirel@cakirellaw.com

İletişim Formu

ÇAKIREL AVUKATLIK ORTAKLIĞI

0(224) 256 56 66

info@cakirellaw.com

Kükürtlü Mahallesi Oulu Caddesi Cevizli Sokak
Dostlar Apartmanı No: 1/20 Osmangazi/Bursa